fbpx

Đầu Tưới Nhỏ Giọt

 • Thông số kỹ thuật: Chất liệu : Nhựa cao cấp PP + PO Màu sắc : đen, xám Chiều cao: Áp suất làm việc : 0.5 – 3.0kg Tốc độ dòng chảy lưu lượng: 2 – 20 Lit/H Bán kính phun: 0 – 5.0cm Phạm vi tưới, lưu lượng lớn hơn so với đầu tưới nhỏ […]
 • Thông số kỹ thuật: Chất liệu : Nhựa cao cấp PP + PO Màu sắc : đen, tím Chiều cao: Áp suất làm việc : 1.0 – 4.0kg Tốc độ dòng chảy lưu lượng: 0 – 200 Lit/H Bán kính phun: 0 – 10.0cm Phạm vi tưới, lưu lượng lớn hơn so với đầu tưới nhỏ […]
 • Thông số kỹ thuật: Chất liệu : Nhựa cao cấp PP + PO Màu sắc : đen, xanh Chiều cao:21mm Áp suất làm việc : 1.5 – 3.0kg Tốc độ dòng chảy lưu lượng: 90– 140 Lit/H Bán kính phun: 1m Phạm vi tưới, lưu lượng lớn hơn so với đầu tưới nhỏ giọt. Có khả […]
 • Thông số kỹ thuật: Chất liệu : Nhựa cao cấp PP + PO Màu sắc : đen, xanh Chiều cao:17mm Áp suất làm việc : 1.5 – 3.0kg Tốc độ dòng chảy lưu lượng: 90– 140 Lit/H Bán kính phun: 1m Phạm vi tưới, lưu lượng lớn hơn so với đầu tưới nhỏ giọt. Có khả […]
 • Thông số kỹ thuật: Chất liệu : Nhựa cao cấp PP + PO Màu sắc : đen, xanh Chiều cao:19mm Áp suất làm việc : 1.5 – 3.0kg Tốc độ dòng chảy lưu lượng: 40– 60 Lit/H Bán kính phun: 1m – 1.5m Phạm vi tưới, lưu lượng lớn hơn so với đầu tưới nhỏ giọt. […]
 • Thông số kỹ thuật: Chất liệu : Nhựa cao cấp PP + PO Màu sắc : đen Chiều cao:21mm Áp suất làm việc : 1.5 – 3.0kg Tốc độ dòng chảy lưu lượng: 80– 125 Lit/H Bán kính phun: 0.8m – 1.5m Phạm vi tưới, lưu lượng lớn hơn so với đầu tưới nhỏ giọt. Có […]
 • Thông số kỹ thuật: Chất liệu : Nhựa cao cấp PP + PO Màu sắc : đen, tím Chiều cao: Áp suất làm việc : 1.0 – 3.0kg Tốc độ dòng chảy lưu lượng: 0 – 90 Lit/H Bán kính phun: 0 – 5.0cm Phạm vi tưới, lưu lượng lớn hơn so với đầu tưới nhỏ […]
 • Thông số kỹ thuật: Chất liệu : Nhựa cao cấp PP + PO Màu sắc : đen, tím Chiều cao: Áp suất làm việc : 1.0 – 3.0kg Tốc độ dòng chảy lưu lượng: 0 – 70 Lit/H Bán kính phun: 0 – 20.0cm Phạm vi tưới, lưu lượng lớn hơn so với đầu tưới nhỏ […]
 • Béc tưới nhỏ giọt SQ00 Thông số kỹ thuật: Chất liệu : Nhựa cao cấp PP + PO Màu sắc : đen, tím Chiều cao: Áp suất làm việc : 1.0 – 3.0kg Tốc độ dòng chảy lưu lượng: 0 – 70 Lit/H Bán kính phun: 0 – 2.0cm Phạm vi tưới, lưu lượng lớn […]
 • Đầu Phun Chân Cắm DDX Thông số kỹ thuật: Chất liệu : Nhựa cao cấp PP + PO Màu sắc : đen. Chiều cao: 26cm 13.4cm Áp suất làm việc : 1.0 – 3.0kg Tốc độ dòng chảy: 0 – 90 Lit/H Bán kính phun: 0 – 1.2m Phạm vi tưới, lưu lượng lớn hơn […]
 • Đầu Phun Chân Cắm DTX Thông số kỹ thuật: Chất liệu : Nhựa cao cấp PP + PO Màu sắc : đen. Chiều cao: 26cm 13.4cm Áp suất làm việc : 1.0 – 2.5kg Tốc độ dòng chảy: 0 – 70 Lit/H Bán kính phun: 0 – 1.0m Phạm vi tưới, lưu lượng lớn hơn […]
 • Thông số kỹ thuật: Chất liệu : Nhựa cao cấp PP + PO Màu sắc : đỏ đen. Chiều cao: 17cm Áp suất làm việc : 1.0 – 3kg Tốc độ dòng chảy: 0 – 100 Lit/H Bán kính phun: 0 – 0.5m Phạm vi tưới, lưu lượng lớn hơn so với đầu tưới nhỏ […]
0949400091
0949400091